Grapa v dolini Črnega potoka

Naravne znamenitosti
Dolina Črnega potoka, 8275 Škocjan