Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku