Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik, Janko Škoporc
 • Članica, Anka Blatnik Gorenc
 • Član, Igor Jurečič
 • Predstavnik Policijske postaje Šentjernej, Sandi Kumljanc
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik, Janko Škoporc
 • Članica, Anka Blatnik Gorenc, mentor prometne vzgoje na OŠ
 • Član, Stanislav Čelesnik
 • Član, Anton Kovačič
 • Predstavnik Policijske postaje Šentjernej
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednik, Janko Škoporc
 • Članica, Anka Blatnik Gorenc, mentor prometne vzgoje na OŠ
 • Član, Alojz Franko, vodja policijskega okoliša
 • Član, Metod Blatnik