Marijina cerkev na Stopnem

Sakralni objekti
Cerkev sv. Marija, 8276 Bučka