Medobčinski inšpektorat in redarstvo

07/393-35-61
031/754-658
  • višji občinski redar, David Kostajnšek
  • Inšpektorica, Nataša Rajak