Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno cestno omrežje in/ali gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka