Vloga za izdajo mnenja skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti Občine Škocjan