Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku