Etnološki park Zagraški log

Naravne znamenitosti
Etnološki park Zagraški log, 8275 Škocjan