Kamniti dvoločni most

Mostovi, Kulturna dediščina
Zavratec- Škocjan, 8275 Škocjan