Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan

Predpisi, na katere predpis vpliva