ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE EUP DU-8 - JAVNA RAZGRNITEV

Petra P. (Občinska uprava) 99
24.05.2022
Javna naznanila in razgrnitve
31.10.2022 do 00:00
350-0002/2022
17.08.2022
Janja Ravnikar
info@obcina-skocjan.si
07 38 46 300
Pripombe na javno objavo