Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

Martina M. (Občinska uprava) 93