Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav in neurij s točo

Martina M. (Občinska uprava) 95