JAVNA OBRAVNAVA STRATEGIJE REŠEVANJA ROMSKE PROBLEMATIKE V OBČINI ŠKOCJAN 2023 - 2030+

Petra P. (Občinska uprava) 512
09.10.2023
Javna naznanila in razgrnitve
24.10.2023 do 00:00
0,00 €
095-0002/2023
09.10.2023
tajništvo občine
073846300
26.10.2023 ob 00:00