Več podpor kmetijstvu na območjih, težjih za pridelavo

Rok P. (Občinska uprava) 152