HERBALIUM - Prostor narave, zdravja in dobrega počutja

1353
53.417,13 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
29.913,59 €
V teku
Povezava
Klenovik 34b, 8275 Škocjan
01.01.2022
31.08.2022

Podatki o financiranju