HERBALIUM - Prostor narave, zdravja in dobrega počutja

1628
53.417,13 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
29.913,59 EUR
V teku
Povezava
Klenovik 34b, 8275 Škocjan
01.01.2022
31.08.2022

Podatki o financiranju