Knobleharjevo 2021, SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOCJAN

251