Knobleharjevo 2021, PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM JUBILANTOM

205