Knobleharjevo 2021,OTVORITEV PLOČNIKOV IN PRENOVLJENE CESTE SKOZI BUČKO TER NOVEGA PROPUSTA V DOLENJIH RADULJAH

64