Podjetniško usposabljanje potencialnih podjetnikov - objavljen je tretji javni razpis za vključitev

66