KNOBLEHARJEVO 2012 - Otvoritev ceste in pločnika do osnovne šole Frana Metelka

47