KNOBLEHARJEVO 2012 - Otvoritev novega vodovoda Zavinek, Stara vas in Hrastulje ter izgradnja kanalizacije

44