KNOBLEHARJEVO 2012 - Odkritje 3. likovne razstave sekcije KS Bučka - Ambrozzia ter odkritje kipa Martina Kebra

59