Škocjan poje in igra ter podelitev priznanj krvodajalecm

28