Škocjan poje in igra ter podelitev priznanj krvodajalecm

3