OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2016

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 25.4.2016

Rok za prijavo: 3.6.2016

 

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji

 

 

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2016

Priznanja Občine Škocjan so:

 

Naziv ČASTNEGA OBČANA Občine Škocjan,

NAGRADA Občine Škocjan,

PRIZNANJE Občine Škocjan.

 

Predlog za podelitev priznanjamora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:

-       navedbo predlagatelja,

-       osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj,

-       vrsto predlaganega priznanja,

-       utemeljitev predloga za podelitev priznanja, z navedbo aktivnosti in dosežkov predlaganega prejemnika priznanja.

 

Pisne predloge dostavite v zaprti ovojnici na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Predlog za občinsko priznanje - NE ODPIRAJ«.

 

Če je predlog poslan po pošti se šteje za pravočasnega, če je bil vložen priporočeno najpozneje na zadnji dan razpisnega roka. Predloge lahko oddate tudi osebno do konca razpisnega roka, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Prepozni in nepopolni predlogi bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov odločanja o priznanjih Občine Škocjan.

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-300 in 051/612-111 ter preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI