OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2015

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 21.4.2015

Rok za prijavo: 1.6.2015

 

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 47/97, 91/03) Občina Škocjan objavlja naslednji:

 

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2015

 

1.    Priznanja Občine Škocjan so:

  • Naziv ČASTNEGA OBČANA Občine Škocjan,
  • NAGRADA Občine Škocjan,
  • PRIZNANJE Občine Škocjan.

 

2.    Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi, z navedbo predlagatelja.

 

3.    Priznanja se podelijo enkrat letno, in sicer na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Škocjan.

 

4.    Rok za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2014 je ponedeljek, 1. junij 2015.

 

Pisne predloge dostavite v zaprti ovojnici na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Predlog za občinsko priznanje - NE ODPIRAJ«.

Če je predlog poslan po pošti se šteje za pravočasnega, če je bil vložen priporočeno najpozneje na zadnji dan razpisnega roka.

Predloge lahko oddate tudi osebno do konca razpisnega roka, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 14. ure.

Prepozni in nepopolni predlogi bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov odločanja o priznanjih Občine Škocjan.

 

5.     Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom smo Vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-300 in 051/612-111 ter preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si.

 

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI