OBČINA
ŠKOCJAN

Preklic objave prostega delovnega mesta za nedoločen čas SEKRETAR ZA PREMOŽENJSKO - PRAVNE ZADEVE

13 december 2018
--:--:--