OBČINA
ŠKOCJAN

Javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi: »Izbira izvajalca za zimsko vzdrževanje cest«

16 februar 2019
--:--:--