OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 12.7.2013

Rok za prijavo: 25.7.2013

 

 

Javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: REKONSTRUKCIJA VRTCA NA BUČKI 

Več v prilogi:

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za "REKONSTRUKCIJO VRTCA NA BUČKI«, v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in spletnih straneh naročnika (www.obcina-skocjan.si).

 

 

1.    Kontaktna oseba:

 

 Martina Hočevar, Občina Škocjan, e-pošta: : martina.hocevar@obcina-skocjan.si

 

Rok za oddajo ponudb je 25. 7. 2013 do 12.00 ure na naslov: Občina Škocjan, ŠKOCJAN 67, 8275 Škocjan.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ – PONUDBA REKONSTRUKCIJA VRTCA NA BUČKI«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov ponudnika.  

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI