OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku:

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 10.5.2013

Rok za prijavo: 24.5.2013

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku: REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA  »GRAJSKE CESTE«  REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA  »GRAJSKE CESTE« 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za "REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA »GRAJSKE CESTE«,ureditev lokalne ceste z oznako LC 399081 in JP 900051 v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in spletnih straneh naročnika (www.obcina-skocjan.si).

 

1.    Pogodbena dela:

Predmet razpisa so vsa dela, ki so zajeta v priloženem popisu del (OBR - 11),

 

2.    Kontaktna oseba:

Zvonko Petelin, Občina Škocjan, e-pošta: zvonko.petelin@obcina-skocjan.si tel. št.: 07/38-46-304 ali Martina Hočevar, Občina Škocjan, e-pošta: : martina.hocevar@obcina-skocjan.si

 

Rok za oddajo ponudb je 24. 5. 2013 do12.00 ure na naslov: Občina Škocjan, ŠKOCJAN 67, 8275 Škocjan. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ – PONUDBA REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA »GRAJSKE CESTE«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov ponudnika.  

 

 

 

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI