OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 14.4.2021

Rok za prijavo: 14.5.2021

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2021. Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020: iz sredstev proračuna Občine Škocjan za področje turizma je sofinanciranje turističnih programov in projektov v višini 6.500,00 EUR z naslednjih področij:

REDNA DEJAVNOST: redna dejavnost društva ter sofinanciranje posameznih aktivnosti. Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki preteklega leta.
Višina sredstev je 2.500,00 EUR, od tega:
- za redno dejavnost: 600,00 EUR
- za sofinanciranje posameznih aktivnosti: 1.900,00 EUR
PROJEKTI: izdaja promocijskega materiala (zloženka, turistični spominek, ….), projekti kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativne table… Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.
Višina sredstev je 3.750,00 EUR.
Programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Škocjan
Višina sredstev je 250,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Škocjan (katero na podlagi prošnje pošljemo po pošti) in na internetni strani Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si .

Razpisno dokumentacijo je potrebno na naslov občine vložiti do vključno 14. maja 2021.
Vloge se oddajo na sedežu občinske uprave Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v poštni nabiralnik, ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na sedežu občine preko telefona 07/38-46-310 in 051/612-111,kontaktna oseba: Martina Mavsar ali preko e-pošte: martina.mavsar@obcina-skocjan.si.
 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI