OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2019

20 september 2021
--:--:--

Datum objave: 1.4.2019

Rok za prijavo: 31.5.2019

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2019 (v nadaljevanju javni razpis): iz sredstev proračuna Občine Škocjan za področje turizma je sofinanciranje turističnih programov in projektov v višini 6.500,00 EURz naslednjih področij:

 

REDNA DEJAVNOST:redna dejavnost društva ter sofinanciranje posameznih aktivnosti. Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki preteklega leta.

            Višina sredstev je 2.500,00 EUR, od tega:

                  - za redno dejavnost: 600,00 EUR

      - za sofinanciranje posameznih aktivnosti: 1.900,00 EUR

 

PROJEKTI:izdaja promocijskega materiala (zloženka, turistični spominek, ….), projekti kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativne table… Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.

Višina sredstev je  3.750,00 EUR.

Programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Škocjan

Višina sredstev je 250,00 EUR.

 

 

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev turističnih programov in projektov je do vključno 31. maja 2019. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih, v zaprti ovojnici, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Za sofinanciranje turističnih programov in projektov - NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

 Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam v času uradnih ur na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38 46 300 ali 051/612 111, kontaktna oseba: Martina Mavsar ali preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si.

 

Poročilo za leto 2019:

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI