OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2019

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 27.3.2019

Rok za prijavo: 6.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2019

 

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan v letu 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine, ki so v lokalnem javnem interesu iz sredstev proračuna Občine Škocjan v višini 5.000,00 EUR za naslednja področja:

A)    Investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.

B)     Varstvo in obnova naravne in kulturne dediščine(varovanje in ohranjanje naravne dediščineter varovanje in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena, ki so povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in kulturno dediščino kraja).

C)     Programi za razvijanje oz. dvigovanje zavestio varstvu in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

 

Razpisno dokumentacijo je potrebno na naslov občine vložiti do vključno ponedeljka, 6. maja 2019.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-307, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaletelj ali preko e-pošte: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.

 

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah.

 

·         Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 47/12) http://www.uradni-list.si/1/content?id=109049

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI