OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 16.4.2021

Rok za prijavo: 17.5.2021

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v

Občini Škocjan v letu 2021

 

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz sredstev proračuna Občine Škocjan za področje kulture v višini 12.000,00 EUR za naslednja področja:

Ø  ljubiteljska kulturna dejavnost v višini 3.600,00 EUR,

Ø  projekti v višini 7.200,00 EUR in

Ø  izobraževanja v višini 1.200,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo je potrebno na naslov občine vložiti do vključno 17. maja 2021.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-307, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaletelj ali preko e-pošte: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.

 

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah.

·         Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Ur. l.  RS, št.  100/06),http://www.uradni-list.si/1/content?id=75567

·         Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Ur. l.  RS, št. 18/09),http://www.uradni-list.si/1/content?id=91087

·         Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Ur. l.  RS, št. 40/10),http://www.uradni-list.si/1/content?id=97881

·         Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Ur. l.  RS, št. 61/21), https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1269/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-vrednotenju-kulturnih-programov-in-projektov-v-obcini-skocjan

·        

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI