OBČINA
ŠKOCJAN

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2018

24 september 2020
--:--:--

Datum objave: 29.3.2018

Rok za prijavo: 30.4.2018

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI TER PROGRAMOV OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2018

 

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2018.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov delovanja izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v višini 4.400,00 EUR ter sofinanciranje programov društva izgnancev in upokojencevv višini 1.500,00 EUR.

 

Vloga mora biti predložena:

-          na predpisanih obrazcih,

-          na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,

-          osebno do vključno ponedeljka, 30. aprila 2018, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,

-          v pisni obliki v zaprti ovojnici označena z oznako: »Za sofinanciranje izvajanja humanitarnih, invalidskih in neprofitnih programovv Občini Škocjan za leto 2018- NE ODPIRAJ!«,

-          na hrbtni strani opremljena z naslovom pošiljatelja.

 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine, preko telefona

07/38-46-311 in 051/612-111 (kontaktna oseba: Martina Hočevar) ali preko e-pošte: martina.hocevar@obcina-skocjan.si

 

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah:

 

Ø  Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2018 (pdf),

 

Ø  Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07) http://www.uradni-list.si/1/content?id=83453,

 

Ø  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 100/08) http://www.uradni-list.si/1/content?id=88846,

 

Ø  Pogoji in merila o vrednotenju programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (pdf),

 

Ø  Obrazci za prijavo na javni razpis (word) ter

 

Ø  vzorec Pogodbe o sofinanciranju programov izvajalca humanitarnih, invalidskih in neprofitnih programov v letu 2018(pdf).Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE