OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2017

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 14.4.2017

Rok za prijavo: 15.5.2017

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH DEJAVNOSTI TER PROGRAMOV OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2017

 

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2017.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov delovanja izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v višini 4.400,00 EUR ter sofinanciranje programov društva izgnancev in upokojencevv višini 1.500,00 EUR.

 

Vloga mora biti predložena:

-          na predpisanih obrazcih,

-          na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,

-          osebno do vključno ponedeljka, 15. maja 2017, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,

-          v pisni obliki v zaprti ovojnici označena z oznako: »Za sofinanciranje izvajanja humanitarnih, invalidskih in neprofitnih programov v Občini Škocjan za leto 2017- NE ODPIRAJ!«,

-          na hrbtni strani opremljena z naslovom pošiljatelja.

 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine, preko telefona 07/38-46-311 in 051/612-111, kontaktna oseba: Martina Hočevar ali preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si, martina.hocevar@obcina-skocjan.si.

 

 

 

 

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah:

 

  • Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07) http://www.uradni-list.si/1/content?id=83453,

 

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 100/08) http://www.uradni-list.si/1/content?id=88846,

 

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI