OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2015

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 10.6.2015

Rok za prijavo: 24.6.2015

 

 

Na podlagI Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14), župan Občine Škocjan objavlja:

 

"Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov,okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2015".

 

 

Predmet podpore je sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, modernizacijo gasilskih domov,  ureditev njihove okolice in nakup gasilske opreme.

 

Sofinancirani bodo:

·         projekti, ki vključujejo izgradnjo, dograditev, obnovo, rekonstrukcijo in investicijsko gasilskih domov in njihove okolice,

·         nakup gasilske opreme,

·         nakup zemljišča za potrebe gradnje društvenega objekta.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev:

Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za navedene investicije v občini Škocjan, je 10.000,00 €.

 

Na razpis se lahko prijavijo samo gasilska društva, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Škocjan.

 

Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo najkasneje zadnji dan roka oddane po pošti kot priporočene pošiljke.

 

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si ali na občinski upravi, v času uradnih ur.

 

Prijave z izpolnjenimi obrazci ter priloge pošljite ali vložite osebno na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2015.«

 

Razpis je odprt do 24.6.2015.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Zvonko Petelin, telefon 38-46-304, e-pošta: zvonko.petelin@obcina-skocjan.si.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI