OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 30.4.2021

Rok za prijavo: 31.5.2021

JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2021.

Predmet javnega razpisa je dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2021 iz sredstev proračuna Občine Škocjan za področje kmetijstva  v višini 35.000,00 EUR :

Višina sredstev je35.000,00 EUR - Vrsta ukrepa po pravilniku

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1                                26.000,00 EUR

– posodabljanje kmetijskih gospodarstev – podukrep 1                                 25.000,00 EUR

– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – podukrep 2                                   1.000,00 EUR

2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč – ukrep 2                   1.000,00 EUR

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 3                                           1.300,00 EUR

4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in

naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 4                                 1.500,00 EUR

5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in

6. živilskih proizvodov ter naložbe v

nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis – ukrep 5                                 2.300,00 EUR

6. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 6                                2.000,00 EUR

7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – ukrep 7                                              900,00 EUR

 

Prijavni obrazec je na razpolago na sedežu Občine Škocjan (katerega na podlagi prošnje pošljemo po pošti) in na internetni strani  Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si.

 

Vloge morajo biti oddane do 31.maja 2021. Prepozne ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti, označeni z » NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2021«, s podatki o pošiljatelju na hrbtni strani, na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Vlagatelj s svojim podpisom jamči za pravilnost v vlogi navedenih podatkov.

 

Vloge se oddajo na sedežu občinske uprave Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v poštni nabiralnik, ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

 

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po zaključenem razpisu.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo preko telefona 07/38-46-310 in 051/612-111, kontaktna oseba: Martina Mavsar ali preko e-pošte: martina.mavsar@obcina-skocjan.si.

 

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje 2015–2020

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI