OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2013

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 28.2.2013

Rok za prijavo: 28.3.2013

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. List RS št. 66/2007)  in sklepa 19. redne seje Občinskega sveta, objavlja občinska uprava

JAVNI RAZPIS  za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za leto 2013

Občina Škocjan (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  za leto  2013 v okvirni višini 40.000,00 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

 Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

  1.    Naložbe v kmetijska gospodarstva;
  2.    Varstvo tradicionalne krajine in stavb;
  3.    Pomoč za plačilo zavarovalnih premij; 
  4.    Pomoč za zaokrožitev zemljišč;
  5.    Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu;
  6.    Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
  7.    Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij;
  8.    Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.

                                                                                                                                                                                  

Vloge morajo biti oddane najkasneje do  vključno  ČETRTKA, 28.  MARCA  2013.

Informacije glede razpisa so na voljo na občinski upravi Občine Škocjan  (Martina Božič ali Martina  Mavsar, 38-46-305 )vsak delovni dan v dopoldanskem času.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI