OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2012

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 12.11.2012

Rok za prijavo: 26.11.2012

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 86/11) objavlja

 

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2012.

 

 

 

Rok in način prijave 

Razpisni rok za oddajo pisnih vlog je do vključno 26. 11. 2012 do 12. ure.

  

Vloge se pošljejo ali prinesejo na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MČN«.

 

Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.

 

Odpiranje vlog bo v roku 14 dni od zaključka razpisa. 

 

Vse potrebne informacije v zvezi s tem razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah:    

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI