OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2020

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 2.4.2020

Rok za prijavo: 30.6.2020

Obveščamo vas, da je odprt JAVNI RAZPIS za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

Predmet javnega razpisa je dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2020 iz sredstev proračuna Občine Škocjan za področje kmetijstva  v višini 35.000,00 EUR :

Višina sredstev je35.000,00 EUR - Vrsta ukrepa po pravilniku

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva

za kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1                               26.000,00 EUR

– posodabljanje kmetijskih gospodarstev – podukrep 1                               25.000,00 EUR

– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – podukrep 2                                1.000,00 EUR

2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč – ukrep 2                1.000,00 EUR

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 3                                         1.300,00 EUR

4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in

naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 4                              1.500,00 EUR

5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in

6. živilskih proizvodov ter naložbe v

nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis – ukrep 5                               2.300,00 EUR

6. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 6                             2.000,00 EUR

7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – ukrep 7                                           900,00 EUR

 

Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih za leto 2020, mora biti oddan do 30.10.2020.

 

Razpisno dokumentacijo je potrebno na naslov občine vložiti do 30. junija 2020.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-310 in 051/612-111, kontaktna oseba: Martina Mavsar ali preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si.

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah.

Razpisne obrazce  vam v času pandemije, na podlagi prošnje posredujemo na dom.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI