OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016

25 oktober 2021
--:--:--

Datum objave: 7.4.2017

 

Dne 7.4.2017 je bil v Uradnem listu RS št.16/2017 objavljen Zaključni  Občine Škocjan za leto 2017.

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0854/zakljucni-racun-proracuna-obcine-skocjan-za-leto-2016

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI