OBČINA
ŠKOCJAN

Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)

30 maj 2020
--:--:--

Datum objave: 25.3.2011

Dne 25. 3. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 22/2011 objavljen Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan - uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1).Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE