OBČINA
ŠKOCJAN

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

3 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 14.3.2014

 

Dne 14.3. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 18/2014 Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan.

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE