OBČINA
ŠKOCJAN

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer

17 september 2019
--:--:--

Datum objave: 26.2.2010

Dne 26. 2. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 14/2010, objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE