OBČINA
ŠKOCJAN

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1

6 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 3.6.2011

Dne 3. 6. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 43/2011 objavljen Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE