OBČINA
ŠKOCJAN

Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«

3 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 16.4.2012

Dne 16. 4. 2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 28/2012, objavljen Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE