OBČINA
ŠKOCJAN

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1629 k.o. Dobrava

6 junij 2020
--:--:--

Datum objave: 14.4.2017

 

Dne 14.4.2017 je bil v Uradnem listu RS št.18/2017 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra.

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0979/sklep-o-ukinitvi-javnega-dobra

 

 

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE