OBČINA
ŠKOCJAN

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

30 maj 2020
--:--:--

Datum objave: 6.7.2015

 

Dne 6.7.2015 je bil v Uradnem listu RS št. 49/2015 objavljen Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan.

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE